Selvstendig konsulent

Jeg leverer rådgivning og konsulenttjenester innen IT-området, primært analyse, kartlegginger, utredninger, prosess- eller prosjektledelse.  Tjenestene er basert på mer enn 25 års erfaring fra IT-bransjen, store brukerorganisasjoner og UH-sektoren. Dette omfatter også lang erfaring med systemutvikling, implementering og programmering, men "hands-on" verktøykompetanse er nok ikke oppdatert de siste årene.

Samarbeidspartnere

Jeg utfører også oppdrag i samarbeid med andre konsulentmiljøer i Telemark:

Arkitektum                     eSenteret


Tidligere utførte prosjekter

Kunder / referanser